Commited to your success

Spoločnosť APOGEO Slovensko, a.s. je pobočkou českého APOGEO Group a na slovenskom trhu je od roku 2020. Poskytuje komplexné služby v oblasti daňového, účtovného, mzdového a transakčného poradenstva.
 

Neskrývame sa za prázdne frázy – sme diskrétnym, precíznym partnerom, ktorý chápe svoju úlohu – špičkovú podporu pre Vaše kľúčové rozhodnutia.
 

Kladieme maximálny dôraz na odborné kvality nášho tímu, individuálny prístup a ústretovosť, prinášajúci optimálne riešenie problematiky.